Aanvragen energielabel: kleine moeite en groot plezier

In 2015 heeft de Rijksoverheid alle vijf miljoen huiseigenaren in Nederland een voorlopig energielabel gestuurd. Dit label is gebaseerd op onder andere het bouwjaar van het huis en is bedoeld als stimulans om woningen energiezuiniger en dus duurzamer te maken. Bij de verkoop van het huis, zijn huiseigenaren verplicht het voorlopige label definitief te maken.

Alles wat je moet weten over de Buurtpreventie app

De Rijksoverheid wil het aantal woninginbraken verder terugdringen. Dit wordt onder meer gedaan door meer aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken. Er worden verschillende campagnes uitgevoerd zoals ‘Maak het ze niet makkelijk’ of de campagneweek ‘Witte voetjes’. Naast initiatieven vanuit de overheid kun je ook zelf meer controle beveiliging in de buurt creëren door aandacht te besteden aan burgertoezicht. Doel hiervan is met name potentiële daders afschrikken en daarmee bijvoorbeeld zoveel mogelijk woninginbraak voorkomen.