Disclaimer


Auteursrecht

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.


Merkenrecht

Woonaccent is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming per e-mail bericht van Woonaccent Nederland.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Woonaccent Nederland  aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Woonaccent Nederland  niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van woonaccent.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Woonaccent Nederland  aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

 

© 2018 Woonaccent Nederland
Alle rechten voorbehouden